ΑΡΧΙΚΗ

Το ντοκιμαντέρ «Ίχνη», μία παραγωγή του Advanced Media Institute, διερευνά το ζήτημα των αγνοουμένων του 1974 ως ένα ζήτημα που αποτελεί ανοιχτή πληγή για την Κυπριακή Δημοκρατία, από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου, της έννομης τάξης και του ανθρώπινου κόστους. Μέσα από μαρτυρίες συγγενών, δικηγόρων, ιστορικών, αρχαιολόγων και δημοσιογράφων, αναδεικνύονται οι ευθύνες των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και του διεθνούς παράγοντα.

.

«Τraces» is a documentary, produced by Advanced Media Institute, investigating the issue of 1974 Missing Persons as an issue that is an open wound for the Republic of Cyprus from the point of view of the international law, legal order and human cost. Through testimonies by relatives of martyrs, lawyers, historians, archaeologists, journalists, the responsibilities of all stakeholders involved, as well as the international factor, are highlighted.